Back to top

Spacer w czasie

Kórnik i Bnin identyfikowane są głównie przez turystów i przyjezdnych gości z Zamkiem Kórnickim, Arboretum oraz Kolegiatą. Gmina Kórnik to jednak dużo więcej, to także ulice, miejsca, wydarzenia i ludzie.

Strona "Kórnik - spacer w czasie" ma na celu skupienie uwagi osób na wielu innych wspaniałych, a niejednokrotnie zabytkowych miejscach naszego dwumiasta.

Prezentacja starej zabudowy ulic oraz nieistniejących już punktów handlowych oraz usługowych, umożliwi oglądającemu magiczną podróż w czasie, dzięki której zupełnie inaczej spojrzy na znane lub nieznane dotychczas miejsca. Strona stanowi ciekawą lekcję historii, która utrwala w pamięci informacje o kórnickich zabytkach, miejscach pamięci, wydarzeniach historycznych.

-------------------

Redaktorem serwisu "Kórnik - spacer w czasie" jest Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Kórnika, stowarzyszenie, którego głównym celem jest poznawanie, przekazywanie i publikowanie wiedzy historycznej i współczesnej o mieście i regionie, utrwalanie pamiątek i dowodów dziejowej przeszłości Kórnika, Bnina i regionu, opieka nad istniejącymi pomnikami historii, kultury i sztuki tutejszego regionu oraz udział w kształtowaniu wśród mieszkańców Gminy Kórnik zainteresowania rozwojem oraz estetyką miasta a także kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

Odwiedź serwis