Back to top
Powrót do: Zwiedzanie

Miejsce narodzin Wisławy Szymborskiej

"Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny"


Maria Wisława Anna Szymborska urodziła się dnia 2 lipca 1923 roku na Prowencie, czyli folwarku (obszarze dworskim), który wówczas stanowił odrębną jednostkę administracyjną pomiędzy Kórnikiem a Bninem, położonym na południe od Zamku w Kórniku nad Jeziorem Kórnickim. Obecnie to część Kórnika, dawna nazwa Prowent pozostała tylko w nazwie ulicy. 

Laureatka literackiej Nagrody Nobla z 1996 roku urodziła się w budynku oznaczonym numerem 6. W Urzędzie stanu cywilnego w Bninie, 3 lipca 1923 roku zapisano, że "Wincenty Korwin Szymborski zamieszkały na prowencie wyznania katolickiego zeznał, że Anna Szymborska [...] żona jego, wyznania katolickiego w Prowencie w mieszkaniu meldującego, urodziła dnia drugiego lipca roku tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego popołudniu o godzinie trzeciej dziecko płci żeńskiej i, że dziecku temu nadane zostało imię Maria Wisława Anna. Podpis pod tym aktem złożył burmistrz Bnina Wincenty Flens".

Była córką Wincentego Szymborskiego, prawicowego polityka, byłego wiceprezydenta Rzeczypospolitej Zakopiańskiej oraz zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Rodzice Szymborskiej przenieśli się w styczniu 1923 z Zakopanego do Kórnika, dokąd hrabia Zamoyski wysłał Szymborskiego w celu uporządkowania spraw finansowych jego tamtejszej posiadłości.

Dnia 15 maja 1995 Wisława Szymborska została doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbierając to wyróżnienie w Poznaniu mówiła:

„Urodziłam się na Ziemi Wielkopolskiej, co oczywiście nie jest żadną moją zasługą – ale tutaj pracował mój ojciec i jeszcze do niedawna żyli ludzie, którzy go pamiętali. Na tej ziemi odnajduję za każdym razem swoje pierwsze ujrzane w życiu krajobrazy. Tutaj było (i jeszcze jest, choć mniejsze) moje pierwsze jezioro, pierwszy las, pierwsza łąka i chmury”.

Numeracja budynków na prowencie nie zmieniła się. Obecnie w domu Szymborskich mieści się w tym budynku Kórnicki Ośrodek Kultury.

 

Miejsce narodzin Wisławy Szymborskiej
Miejsce narodzin Wisławy Szymborskiej
Miejsce narodzin Wisławy Szymborskiej
Miejsce narodzin Wisławy Szymborskiej
Wisława Szymborska - fot. autor nieznany
Adres

Prowent 6
62-035 Kórnik
 

Zobacz także

Folwark Prowent - Kórnik
Zespół zabudowań folwarcznych położonych ok. 300 m od Zamku w Kórniku.
Zamek w Kórniku
Spacer po Zamku w Kórniku, czyli co na mnie czeka tam w środku
Powrót do: Zwiedzanie